2018-08-31 10:29
Ulf G Eriksson

Den 17 december 2018 firade vi 100-årsjubileet av riksdagens beslut att införa allmän rösträtt lika för alla, kvinnor som män, rika som fattiga.

Till slut gav de konservativa krafterna efter, hotet om en revolution liknande den i Ryssland var troligen den avgörande sista faktorn för införandet av demokrati i Sverige.

Och redan året efter, 1919, hölls de första genuint demokratiska valen till kommuner och landsting.

Fira rösträtten under 2019

Det finns alltså all anledning för ett rejält hundraårsfirande i kommuner och landsting/regioner från och med 17 december och under hela 2019.

Att det finns vitala 100-åringar lite varstans ute i landet vet vi men om någon sitter i fullmäktige är obekant. Däremot vet vi att det inte är alldeles lätt att rekrytera unga till politiska uppdrag.

Minska avhoppen med utbildning

Dessutom, tråkigt nog så hoppar många unga nyvalda av redan under sin första valperiod. Orsakerna är förstås många, inte minst att man flyttar till jobb och studier. Men en känsla av maktlöshet och brist på sakliga diskussioner angavs också som orsaker till avhoppen i en studie av SCB.

Det finns alltså all anledning för alla fullmäktigen att inför den kommande valperioden sätta upp målet att minimera antalet avhopp. Inte minst genom att ägna den som är ny i politiken särskilt intresse. Genom utbildning, genom att skapa gemenskap över parti- och blockgränser, genom föreläsningar om både demokrati och aktuella angelägenheter i kommunen, genom förutsättningslösa sakdiskussioner i fullmäktige där alla uppmanas delta.

Minska trakasserierna med uppförandekod

Den statistiska studien visade också att 25 procent av de tillfrågade utsatts för trakasserier eller diskriminering i rollen som förtroendevald, främst på grund av kön och ålder. Som vanligt var andelen kvinnor och yngre störst. Och förvånansvärt nog var det mestadels en annan förtroendevald som var förövaren.

Det finns alltså all anledning för alla fullmäktigeförsamlingar att diskutera och anta någon form av uppförandekod inför den nya mandatperiod som stundar.