2018-04-24 11:18
Sofie Tullmar

Tydlighet från dag ett bidrar till ett framgångsrikt socialt arbete

Under de år jag arbetat på HVB-hem med ungdomar har några särskilda framgångsfaktorer stuckit ut. Den absolut viktigaste är tydlighet eftersom den är den viktigaste byggstenen i relationen mellan personal och boende. För mig är tydlighet synonymt med trygghet. Vi måste kunna vara uppriktiga mot varandra, både som kollegor och personal, för att en hållbar relation ska kunna börja växa.

Med tydlighet tänker jag främst på att tydliga ramar bygger en arena där relationen mellan personal och ungdom kan formas. Ramarna skapar tydlighet i vad som förväntas. På sätt och vis menar jag att det finns två typer av ramar. Först är det en yttre ram som består av lagar och samhällets normer. Sedan finns den inre ramen som består av HVB-hemmets lokala regler. Här finns en viss möjlighet att förhandla till skillnad mot den yttre ramen där inget är förhandlingsbart.

Den inre ramen skapas av motiverade regler som stämmer med samhällets

För att skapa den inre ramens töjbarhet behöver vi skapa motiverade regler som inte går stick i stäv med samhällets lagar. Vi ska helt enkelt undvika att hitta på regler för bestämmandets skull. Det är också viktigt att hela personalgruppen både känner till reglerna som skapar den inre ramen och vad som ligger bakom. Då kan personalen möta ungdomarna på samma sätt i de situationer som uppkommer. Sist men inte minst är det viktigt att gå igenom reglerna redan när ungdomen flyttar in till boendet.

Trygga relationer måste finnas för att nå framgång i socialt arbete

I ungdomsarbetet handlar en stor del av relationsbyggandet om att särskilja tyckande och beteende. Inte sällan möts man av en informell ledare som säger sig föra gruppens talan genom att ställa krav. Kravställandet ger en känsla av att kunna styra och påverka sin omgivning. Håller den inre ramen eller inte?

Här är det viktigt att ställa frågor till ungdomarna: Vem ställer kravet och vad är egentligen behovet? Enskilda samtal med öppna frågor lägger i många fall grunden för ett långsiktigt relationsarbete och hjälper ungdomen att på sikt reflektera över sitt agerande och formulera en egen önskan. Förutsättningen för detta arbete bygger på en respektfull kommunikation där alla kan vara ärliga och öppna inom de ramar vi och samhället skapat.

Tanken är att samtalen om krav och kravställning ska fungera ångestreducerande med betoning på att synliggöra möjligheter och resurser hos klienten i motsats till problemfokuserande sessioner som inte gynnar förändringsarbetet. Leta efter undantagen, ljusglimtarna som visar vägen till motivation och förändring.