16/3
Komlitt

Den vanligaste utmaningen när det kommer till att praktiskt börja leda tillitsbaserat är att folk förväxlar enkelhet med lätthet säger Igor Adoris, mental tränare och pedagogisk konsult.

Han är tillsammans med Louise Ardoris aktuell med boken Trovärdigt ledarskap – Att förtjäna teamets tillit (Komlitt, 2022). Tanken är att hjälpa dig som chef att börja omsätta tillit i praktiken.

– Att någonting är enkelt att förstå betyder inte att det är lätt att utföra och praktisera. ”Simple means it lacks complexity, easy means it lacks effort” brukar man säga på engelska. Det krävs mycket självdisciplin och ihärdighet innan principerna för tillitsbaserat ledarskap verkligen sitter i ryggmärgen. Samtidigt är det just det som är nödvändigt för att medarbetarna ska känna sig trygga med dig och våga lita på dig.

Trovärdigt ledarskap – att implementera tillitsbaserat ledarskap i praktiken

Ämnet Trovärdigt ledarskap handlar om implementering av tillitsbaserat ledarskap i praktiken. Just hur implementeringen ska gå till, särskilt i hur du som chef leder, saknas det beskrivningar av idag.

– Kunskap och kompetens är två olika saker och många gånger kan en ledare ha en god förståelse av fördelarna med tillitsbaserat ledarskap, men samtidigt sakna förmågan att tillämpa sina kunskaper i det verkliga livet.

Därför består också boken av tre delar i den turordning som du behöver utveckla det tillitsbaserade ledarskapet i: att leda dig själv, att leda andra och att leda tillsammans. Ordningen är avgörande när du vill förtjäna ditt teams tillit.

– Det viktigaste som läsaren kan ta till sig är hur viktigt det är att vara trovärdig i sitt ledarskap för att kunna förtjäna personalens tillit. ”En modig general har inga fega soldater” lyder ett gammal japanskt ordspråk och som ledare behöver vi själva praktisera och representera de kvalitéer som vi förväntar oss av våra medarbetare.

Igor och Louise leder dig genom de principer som gång på gång har visat sig nödvändiga för att en ledare ska kunna etablera en relation av tillit mellan sig själv och sin personal, och mellan medarbetarna.

– Principerna är relativt enkla, men kräver en långsiktig och systematisk träning innan du verkligen äger dem.

Gör det här efter du läst boken

Att ta till dig ny kunskap är första steget mot att lära nytt. Men sedan måste du omsätta det i praktiken för att det faktiskt ska bli din kompetens. Vad ska du tänka på efter att du läst Trovärdigt ledarskap? En svår fråga Igor har bra svar på!

  1. När du har läst boken har du en förståelse av vad den handlar om och det är ett bra och nödvändigt första steg. Men efter det steget är det dags att välja ut ett verktyg i taget och träna med det i ett par veckor eller en månad innan du går vidare till nästa.
  2. Ha inte bråttom och ge dig själv tid för inlärning och träning innan du börjar ställa resultat- och prestationskrav på dig själv. 
    ”Train it until you get it and then drill it until you own it.”
  3. Berätta gärna för dina medarbetare att du arbetar med att utveckla tilliten i ditt ledarskap och bjud in dina medarbetare att dela denna resa med dig där ni samarbetar och hjälps åt.

 

Igor Ardoris

 

Igor Ardoris är mental tränare och pedagogisk konsult. Under de senaste 15 år har jag bland annat utbildat elitidrottare, lärare, blåljuspersonal och företagsledare att agera utifrån lugn och balans i pressade situationer.