Ulf G Eriksson

Ulf G Eriksson är jur kand, journalist och författare.
Som jurist var Domkapitlet i Växjö och kommunförvaltningen i samma stad hans arbetsplatser, som journalist framför allt Kronobergaren och tidningen Arbetet. Ulf har en omfattande erfarenhet av kommunal bevakning

Ulf har skrivit böcker om natur och kultur, geografi och historia samt om regional och kommunal demokrati i vid bemärkelse.