Susanne LarssonSusanne Larsson

Susanne Larsson har handlett och utbildat inom omsorg och skola sedan 1999 och skriver sedan några år tillbaka för verksamma inom området. Sedan en tid tillbaka verkar hon också som kvalitetsutvecklare inom funktionshinderområdet vilket ger henne nya erfarenheter att reflektera över. Inom ramen för vårdpedagogik har hon också undersökt områden som ledarskap, handledning och yrkeskunskap vilket grundar för en naturlig koppling mellan teori och praktik.

 

 

 

Mer om Susanne Larsson
Författaren föreläser. För bokning, frågor eller referenser kontakta Komlitt.