Lasse NohrstedtLasse Nohrstedt

Lasse Nohrstedt har ett förflutet som förskollärare, barnomsorgassistent och -inspektör. Han har läst barn- och ungdomspsykologi, barn med sociala handikapp, pedagogisk administration vid Uppsala universitet. Hösten 2011 lämnade han Lärarförbundets tidningsavdelning efter 17 år som reporter, redaktör och chefsredaktör år i olika perioder för tidningarna Förskolan, Omvårdaren, Yrke och Specialpedagogik. Han var även redaktör för den första boksviten i Förskolans serie om metodutveckling inom förskoleområdet och han har skrivit om föräldraskapet och sin son Martin med Down Syndrom i antologin Nya Omsorgsboken som kom ut 2011.

Lasse har också föreläst och anordnat kurser för personliga assistenter, han är styrelseledamot i FUB Uppsala och engagerad i olika projekt för barn med funktionsnedsättningar i södra Indien.