Kerstin OlofssonKerstin Olofsson

Kerstin Olofsson är socionom och fil mag i psykologi med inriktning arbets- och organisationspsykologi. Hon har över 40 års erfarenhet som kommun- och landstingsanställd. Sedan mitten av 1980-talet har hon varit verksam inom arbetsmiljö- och samverkansfrågor.

Under flera år har Kerstin varit kursledare och utbildat chefer i stresshantering. Erfarenheterna från hennes arbete, kompetens och aktuell forskning, resulterade i böckerna Din stress och andras och Vår stress på jobbet (båda slutsålda sedan länge).

När Arbetsmiljöverkets föreskrift om internkontroll kom – sedermera systematiskt arbetsmiljöarbete – behövdes mer arbetsmiljöutbildning för ansvariga chefer och Kerstin skrev boken Lättare än du tror.

Karaktäristiskt för Kerstins böcker är en stark tro på att chefer och medarbetare gemensamt kan åstadkomma kontinuerlig utveckling av sin verksamhet och arbetsmiljö. Hon skriver handlingsinriktat, med konkreta råd och tips. Med sina böcker vill hon ge redskapen. Detta görs genom att ta tillvara den samlade kompetensen, olika synvinklar, systematiskt – och på ett sätt som engagerar alla.