Katarina Weiner ThordarsonKatarina Weiner Thordarson


Vem är du?
Sedan 1996 driver jag eget företag och är utbildningskonsult, författare och spelutvecklare med trettio års erfarenhet av kompetens- och ledarutveckling. Jag är utbildad i KBT, debriefing, hypnos, gestalt och beteendeanalytisk organisationsutveckling.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag håller kurser i begränsad omfattning och endast i Stockholm. 

Inom några särskilda ämnen?
Jag är handledare för UGL sedan 1991 samt certifierad för MBTI och IDI. 

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag började arbeta som sjuksköterska och vidareutbildade mig sedan inom pedagogik samt till vårdlärare. I 3 år arbetade jag som vårdlärare på gymnasie- och sjuksköterskeutbildningen i Uppsala. Jag började arbeta med personalutbildning på Nordea och fortsatte att arbeta med personalutbildning på Södersjukhuset i 11 år. Utöver det har jag haft anställningar som organisationskonsult, kompetensutvecklare, chef, projektledare i landsting, stat, bank samt lärare på gymnasium och högskola.