Johan Henschen

Med en bakgrund från fackförbundet Kommunal och Försvarsmakten har Johan arbetat som organisationskonsult i eget företag i drygt tio år. Inriktningen är utveckling av arbetsgrupper och stöd till chefer, ledare och medarbetare. Speciellt fokus ligger på effektiv kommunikation, stöd vid förändringar, och konflikthantering.

Johan håller föreläsningar och utbildningar i dessa ämnen men arbetar framförallt med behovsstyrda processinsatser och stöd riktat direkt till ledar- och medarbetargrupper. Det kan t.ex. vara en arbetsgrupp som behöver stöd för att fungera i en ny organisation eller sammanslagning av arbetsgrupper. Det kan också vara utveckling av de personer som har ansvar för att leda dessa grupper.

Arbetet sker alltid med mål och lösningsfokus. Det innebär att beröra ev. problem som kan finnas, men att lägga kraften på att se möjligheter och lösningar och att arbeta mot gemensamma mål. Att stötta chefer till att skapa lust, motivation och vilja till förändring.