Jan Blomström

 

Jan Blomström är formellt utbildad psykolog vid universiteten i Oslo och Bergen (Norge) och är idag affärspsykolog, leg. psykolog, organisationspsykolog samt specialist i klinisk neuropsykologi.

Under de senaste 15 åren har han arbetat med chefer, ledare och medarbetare inom arbetslivets psykologi och han driver idag Prolead Consulting, Proleadpodden och Prolead Förlag för chefer och ledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning:

Prolead Consulting är ett proaktivt konsultföretag under ledning av affärspsykolog Jan Blomström. Vi kännetecknas av att prata klarspråk kring frågor som är avgörande för era hållbara beslut och ageranden.

Alla insatser formas utifrån ert unika framgångs-DNA. De baserar sig på "beyond leadership"-konceptet och utgår teoretiskt alltid från en affärspsykologisk grund. En grund där kunskap om mänskligt agerande möts med tydlig fokus på effekten i verksamheten.

- Lär dig skapa en attraktiv arbetsplats anpassad till vår moderna situation

- Få en ökad styrning som chef samtidigt som dina medarbetare får en ökad frihet

- Använd författarens sakliga nycklar till en modern och professionell assistansroll utifrån LSS-lagens intentioner

- Se möjligheten att hitta en balans mellan hjärtat och en lagstyrd verksamhet, med syfte att skapa ett värdigt åldrande.