Helén Carlson

Helén Carlson arbetar som konsult med ledar- och medarbetarutveckling i olika former. Utvecklingsinsatserna anpassas efter behov och innehåller bl a teorier, metoder, verktyg och träning i ledarskap, kommunikation, grupputveckling, förändringsarbete, projektarbete och konflikthantering. Helén erbjuder också handledning/coachning till chefer, projektledare och specialister, individuellt eller i grupp samt stöd och hjälp i konflikthantering.

Helén är socionom och har mer än 30 års erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete som chef, projektledare och konsult. Helén har bl a skrivit boken Arbeta i projekt tillsammans med Agnete Nilsson.