Eva Liner

Eva Linér

 

Eva Linér är en person med lång erfarenhet av arbete med människor och organisationer, bland annat inom företagshälsovård och som arbetsmiljöinspektör. Hon har ett djupt intresse för vad samspelet i grupper och organisationer gör med oss. Eva drivs av en stark övertygelse om sambandet mellan arbetsmiljö och produktivitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning:

Arbetsmiljöutbildning
- Arbetsmiljöutbildning för chefer, en eller flera dagar efter behov och överenskommelse.
- Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud samtidigt.
- Arbetsmiljöutbildning i arbetslag där man på plats skapar rutiner och gör grundläggande riskbedömningar.
- Arbetsmiljöutbildning för styrelser och nämnder.

APT och andra möten
- Vad behöver mötet innehålla för att stödja målet för verksamheten?
- Hur ger man rätt stöd till medarbetarna för att man ska kunna nå målen för verksamheten?
- Hur samtalar man om mål?
- Uppföljning av mål på ett vardagligt sätt.
- Teknik och metoder för goda möten.
- Kontrakt för möten