Eva Liljevall

Eva Liljevall jobbar som konsult med vård- och omsorgsverksamheter i hela landet. Hennes mission är att förmedla ett synsätt och erbjuda verktyg som håller ihop vardagen för att bidra till en bättre och gladare vardag för personal och kunder inom vård och omsorg för äldre och funktionshindrade.

Med 30 års erfarenhet av arbete med äldre och funktionshindrade har Eva hjälpt ett stort antal organisationer med att förbereda och införa ett kundorienterat arbetssätt där kvalitet och lönsamhet går hand i hand. Uppdragsgivare är politiker, ledningsgrupper, verksamhetschefer och vårdpersonal inom offentlig och privat sektor.

Konsultstödet innebär coachning och utbildning inom kundorienterad vård och omsorg där värdegrund, bemötande och ansvar är centrala frågor. Eva arbetar också med schemaläggning, bemanning och arbetsplanering.

Mer om Eva Liljevall

"Visionär informerar om framtidens hemtjänst". Eva Liljevall håller dialogmöte i Falkenberg och Hallands Nyheter skriver om det här.