Christina Obert

Christina Obert är socionom och författare med många års erfarenhet av offentlig sektor. Hon har under lång tid arbetat med utvecklings- och kvalitetsfrågor både i förvaltning och i bolag. Hon har även varit chef på olika nivåer.

Är det du eller verksamhetens kunder/brukare som avgör vad som är bra kvalitet på verksamheten? Hur träffsäker är du? Genom att använda metoden Fokusgrupp får du svar på dessa och många andra frågor!

Sedan 1999 har Christina Obert haft konsultuppdrag med utgångspunkt från hennes metod, Fokusgrupp, en metod som hon utvecklat och som beskrivs i boken Håller din verksamheten måttet?. Christina har genomfört flera hundra Fokusgrupper för olika syften och för olika typer av verksamheter. Hon har utbildat ännu fler personer i metoden.


Mer om Christina Obert

"Bättre pricksäkerhet vid chefsjakt". Tidningen Chef & Ledarskap skriver om boken Chefsrekrytering här