Bengt KallenbergFörfattare Chef Ledare Coach

Författaren är civilingenjör från Tekniska Högskolan i Stockholm och har även utbildat sig till professionell coach (ICF PCC). Han har haft ett antal ledande befattningar i olika företag, bland annat som marknadschef, säljchef, konsultchef och CIO, inom framför allt IT-branschen och tillverkande industri.

Idag verkar Bengt som seniorkonsult och coach på Penna Human Capital Management. Där fokuserar han på chefs- och ledarutveckling samt karriärcoaching.

Chef Ledare Coach av Bengt Kallenberg nominerades till årets HR-bok 2012!

Juryns motivering: Chef ledare coach rymmer chefens alla roller och är en handledning i att utveckla förmågan att arbeta parallellt med dessa. En heltäckande bok i ledarskap med många praktiska exempel och övningar.

Boken har bedömts efter kriterierna angelägen, aktuell och användbar.
Tävlingen Årets HR-bok arrangeras av Sveriges HR-förening och Personal & Ledarskap.

Mer om Bengt Kallenberg

Hur hanterar du "svåra" människor? Läs artikeln med  Bengt Kallenberg i Offentliga Affärer.