Bengt Elmén

Bengt Elmén är författare och socionom och har bl.a. skrivit boken Assistans med glans. Sedan 1994 har Bengt också hållit kurser för personliga assistenter. Bengt har eget assistansbehov sedan födseln.

Han var med om att sjösätta och leda det s.k. STIL-projektet vars erfarenheter låg till grund för assistansreformen 1994. Bengt belyser bl.a. följande:

• Fördomar kring funktionshinder.
• Behovet av en rak och tydlig kommunikation.
• Konflikthantering.
• Risken för överbeskydd.
• Betydelsen av gränsdragning.

Hittills har han besökt ett 70-tal kommuner och assistansföretag från Gällivare i norr till Lund i söder.

Bengt föreläser även för andra yrkesgrupper. Han anlitas också som mentor.

Mer om Bengt Elmén

Du kan läsa om Bengts utbildningar i följande kompendium: http://www.bengtelmen.com/os/PDF/Pers-Ass.pdf