Barbro Skoglund

Barbro Skoglund är expertrådgivare, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet som strategisk och operativ chef inom kommunal sektor. Sedan 1998 är hon delägare i konsultfirman Age Management i Sverige AB. Age Management rådgiver arbetsgivare att generationsväxla framgångsrikt, den demografiska utmaningen till trots.

Basen är evidensbaserad kunskap om sambandet mellan ledarskap, arbetsförmåga och ålder hämtad från såväl internationell som nationell forskning. Barbro har utarbetat en metod; BCS- metoden för Age Management/Åldersmedvetet ledarskap. Den är vetenskapligt utvärderad och där visad effektiv att ändra attityder hos chefer och ledare.

Författarparet Barbro Skoglund och Caj Skoglund har skrivit ledarskapsböckerna Innan kompetensen försvinner – om åldersmedvetet ledarskap och generationsväxling i praktiken och Den nya diskrimineringslagen - vad varje chef måste veta.

Mer om Barbro Skoglund

"När det uppstår konflikter på arbetsplatser beror det ofta på att det finns informella ledare, småpåvar, antigen yngre eller äldre." Barbro Skoglund blir ofta inkallad för att lösa konflikter som till synes beror på motsättningar mellan generationer. Läs en intervju med henne i tidningen Publikt här.