Anne-Christine Smith

Anne-Christine Smith är organisationskonsult och medlare. Hon arbetar med förändringsarbete på individ-, team- och organisationsnivå på Smith Utveckling AB. Hon har lång erfarenhet av att hantera konflikter, handleda team och coacha individer.

Hennes intresse för det friska och kreativa, att uppmuntra varje människa att använda sin potential har alltid varit stark.

Anne-Christine har en helhetssyn där människan sätts i centrum. Utgångspunkten i arbetet är deltagarnas erfarenheter, kunskaper och aktuella situation för att få till stånd en lärprocess där var och en är delaktig. I hennes utbildningar och kurser varvas teorier med övningar och erfarenhetsutbyte.

Mer om Anne-Christine Smith
Äldreomsorgsbloggen rekommenderar Giraffspråket. Läs recensionen här.

Konsten att kommunicera konstruktivt. Hur gör man som chef för att skapa en öppen och respektfull dialog med sina medarbetare? Lärarnas Nyheter skriver om Giraffspråket här.


Läs gärna ett blogginlägg om boken Giraffspråket:
www.petera.se/blog/giraffspraket-kanslans-kommunikation