Anna Melle

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och detta speglas också inom äldrevården där kulturmöten är en del av vardagen. För att äldrevården ska fungera optimalt krävs det ökade kunskaper om olika kulturer och en förståelse för hur de utlandsfödda äldre ser på äldrevården. Hur kan vi möta äldre från andra kulturer med en bättre förståelse och nyfikenhet inför det främmande?


Vad bör man i sin profession tänka på vid mötet med äldre som har en annan etnisk bakgrund?
I vilka situationer kan kulturskillnaderna bli tydliga och bli ett ”problem”?
Varför är en del utlandsfödda äldre rädda för äldrevården?
Varför kommunicerar vi så olika? Anna ger dig svaret!

Anna Melle är gymnasielärare i historia och samhällsvetenskap i Jönköping. Med sin utländska bakgrund samt sitt tidigare arbete som undersköterska och tolk har Anna gedigna erfarenheter av svensk sjukvård och äldrevård. Hon är en erfaren föreläsare om kulturmöten och kulturkrockar inom hälso- och sjukvård.

Mer om Anna Melle

Anna Melle föreläser för lärare om kulturmöten.