Agnete Nilsson

Agnete Nilsson är socionom och fil kand i psykologi med drygt 35 års erfarenhet av utvecklingsarbete inom offentlig och privat verksamhet. Agnete arbetar med ledar-, medarbetar- och organisationsutveckling i eget företag sedan 1998. Agnete har lett kurser vid såväl Malmö högskola som Lunds universitet.

Hon har lång erfarenhet av att hålla utbildningar i utvecklingssamtal, svåra samtal, konflikthantering och projektarbete för både ledare och medarbetare. All utbildning planeras i samarbete med beställaren.

Agnete har tillsammans med Helén Carlson även skrivit ”Ledtrådar till ett moget ledarskap”.


Mer om Agnete Nilsson
Ju längre man väntar desto svårare blir det. Agnete Nilsson i Sydsvenskan om hur det svåra samtalet tenderar att bli ännu svårare.