2018-07-16 10:16
Malin Stihl

… så måste du ha en anledning att genomföra en förändring, du måste vilja göra förändringen, du måste kunna genomföra förändringen och du behöver se en nödvändighet eller nytta i att genomföra förändringen.

Förändringens fyra pusselbitar

Om du samtalar med någon som säger att hen vill göra en viss förändring men inte ”kommer till skott”, så är det troligen någon av ovanstående fyra delar som inte riktigt fallit på plats för personen. Kanske saknas det egentlig vilja till att faktiskt göra förändringen. Är det kanske någon annan som säger att förändringen behöver genomföras och inte personen själv?

Det kan vara så att personen vill, men inte har kunskap eller redskap nog att genomföra förändringen som är på tal. Det skulle kunna vara så att personen testat att göra en förändring tidigare som inte lyckats och därmed ligger känslan av okunskap eller oförmåga kvar.

En viktig del i att genomföra en förändring är att man kan se en nödvändighet eller nytta med den. Mår jag kanske bättre eller får andra fördelar genom att göra en förändring? Det går hand i hand med att man behöver ha en anledning för att genomföra en förändring. En anledning kan ju vara att man får en fördel eller mår bättre, men det kan också vara att nå ett mål man har satt upp för sig själv.

Samtalspartnern hjälper till att lösa ambivalens

För att hjälpa någon att nå ett mål och hitta motivationen för att göra det, så behöver vi veta vilken av de fyra delarna som inte känns helt förankrad hos personen. Där kan vi som samtalspartner vara behjälpliga med personens tillåtelse att utforska och lösa ambivalens.

Malin Stihl har i flera år handlett och utbildat i socialt arbete med unga vuxna. Idag utbildar hon främst i metoden Motiverande samtal (MI). Läs mer om Malin Stihl här.