2020-04-07 11:20
Komlitt

Tillsammans med kuratorer från sex familjecentraler i Örebro och Kumla tog Terese Glatz, docent i psykologi, fram Föräldraskapsleken. Kortspelet utvecklades ur praktikernas behov av att, som preventiv insats, starta och avdramatisera samtal om föräldraskapets utmaningar.

– Många säger att det svåraste jobbet de haft är att vara föräldrar, samtidigt kan det vara svårt att prata med andra om utmaningarna man ställs inför. Där spelar praktikerna som möter föräldrarna en stor roll, och de har behov av material som hjälper dem att stärka föräldrarna. Jag är övertygad om att en trygg förälder är en bra förälder!

Terese Glatz är docent i psykologi vid Örebro universitet och har forskat kring föräldraskap sedan 2007. I hennes vanliga tjänst finns inte tillräckligt utrymme att systematiskt arbeta med praktiker. När hon 2018 fick möjlighet att ägna en dag i veckan i Social impact lab vid Örebro universitet tog hon chansen. Där får nämligen forskare och lärare möjlighet att samverka med praktiker för att tillsammans utveckla sådant som kommer samhället till nytta.

– För mig var det ett naturligt steg att börja arbeta med praktiker för att utveckla sätt att stötta föräldrar i föräldraskapet. Det var väldigt givande att samarbeta med kuratorerna. Utan deras insats hade det inte gått.

Ett lättanvänt material som får igång dialoger

Idén föddes tidigt under året, när hon kom i kontakt med en annan samtals-kortlek, Dödsleken. Kortleken som material var attraktivt, och fick följa med i utvecklingsprocessen. Tillsammans med kuratorerna från familjecentralerna startades samtal under ett halvår för att först kartlägga hur de arbetade och vilka behov som fanns. Därefter tog de ta fram utmaningarna som står på korten men också hur kortleken kan användas. Det viktigaste var att det som stod på korten väckte reflektioner och samtal kring föräldraskapets utmaningar i föräldragrupperna.

– Det ska användas i preventivt syfte, innan föräldrar utvecklat riktiga problem i sitt föräldraskap. Jag tänker att målet med föräldraskapsstöd är att de ska ha så mycket kunskap att när de hamnar i en utmanande situation inte tar till negativa metoder. Det jag vill göra med Föräldraskapsleken och handboken som följer med, är att normalisera utmaningarna i föräldraskapet. Alla råkar ut för dem!

Tanken är att korten ska användas av praktiker som kommer i kontakt med föräldrar med barn i åldern 0 till 6 år. Vissa kort är inte relevanta för alla, men det kan praktikern anpassa efter gruppens behov.

Terese Glatz tips till dig som ska använda Föräldraskapsleken

  1. Identifiera vilka föräldrar du vill använda kortleken med! Känner de varandra sedan innan? Finns det en särskild utmaning som är gemensam för dem? Skräddarsy kort och teman efter det.
  2. Se till att du avdramatiserar situationen! Gör samtalet lustfyllt så ni kommer åt de känsliga ämnena på ett bra sätt.
  3. Testa dig fram! Du hittar råd i handboken som följer med, men vad som fungerar beror på kontexten du och dina föräldrar befinner er i. Var kreativ, och använd Föräldraskapsleken som ett stöd i din stöttning av föräldrar.