2020-05-28 14:37
Komlitt

Eva Häggström, socionom, är en av de praktiker som var med och tog fram Föräldraskapsleken tillsammans med Terese Glatz. Eva arbetar för socialtjänsten som kurator på en familjecentral i Kumla kommun. Där arbetar hon bland annat med råd- och stödsamtal med föräldrar och gravida, håller i föräldrautbildningar och som personal på öppna förskolan.

Att ta fram Föräldraskapsleken – ett möte mellan praktiker och teoretiker

Eva blev tillfrågad av en tidigare kollega att delta i arbetet med kortleken.

– Jag tyckte att det lät intressant. Dels på grund av att jag finner det värdefullt när teoretiker och praktiker kan förenas i ett gemensamt arbete som kan vara till gagn för båda parter. Dels för att jag saknat verktyg som kan underlätta att få igång givande samtal i en grupp med föräldrar, där många brottas med samma frågeställningar. Många gånger är det hjälpsamt att upptäcka att man inte är ensam om dessa tankar och funderingar berättar Eva.

Eva har fortsatt att använda korten tillsammans med sina pedagogkollegor på Öppna förskolan. BVC-sköterskorna har också använt dem i sina föräldragrupper.

– Föräldrarna på Öppna förskolan har fått turas om att dra ett kort och diskutera kring frågeställningen på kortet. Ibland har det kommit upp ett ämne till diskussion. Då har det varit bra att använda korten för att till exempel fördjupa diskussionen eller för att ta upp frågor som kan vara känsliga. Korten går också att använda vid enskilda samtal.

Vilken effekt ser du att Föräldraskapsleken har i föräldragrupperna?

– Att det kan öppna upp för vidare diskussioner, och att om en förälder tar upp ett
ämne kan korten bidra till att involvera flera föräldrar i samma frågeställningar. Att känna att man inte är ensam och att man kan få stöd av andra.

Föräldraskapsleken är resultatet av ett innovationsprojekt i Örebros Social Impact Lab. Där tar praktiker och forskare fram produkter och verktyg tillsammans för att forskningen ska komma praktiker till nytta.