2019-03-20 10:25
Johan Berger

”Varför är det så himla svårt att kommunicera med kollegorna på jobbet?” frågade en deltagare på min föreläsning Relation och kommunikation på arbetstid. Jag sa "Berätta mer om hur du tänker…" ”Jo med rak kommunikation så blir kollegorna snea och om vi lägger locket på så kokar det över" svarade deltagaren.

"Roliga metaforer! Men har ni förhandlat om hur ni vill ha det i er allians i jobb-uppdraget?"
"Nää typ inte?" svarade deltagaren.

"Tänk dig en stege som har 5 trappsteg. En stege som ni behöver klättra upp på för att ha en bra kommunikation. Räkna med att i alla relationer, inte minst på jobbet så får vi klättra upp och ner på den stegen varje dag. Ibland flera gånger under samma dag. Bra kommunikation kräver hårt jobb" sade jag. 

De fem stegen 

  • Första steget – ta ett gemensamt perspektiv på hur ni pratar med varandra idag- ett så kallat metaperspektiv. Hur är det just nu idag i kommunikationen på jobbet? Och hur vill ni ha det?

  • Andra steget – Förhandling - vem ska göra vad, när, hur och varför på jobbet?

  • Tredje steget – Rupture är när något i relationen mellan er kollegor går sönder. Då behöver vi sätta ord på att det hände genom konstruktiv feedback. Ofta blir det ju missförstånd under t.ex. stressade situationer och det är helt naturligt, berätta då om att ni reagerade och hur det kändes. Lyssna in varandra.

  • Fjärde steget- Repair - tänk på att laga relationen mellan er så fort som möjligt genom att prata med varandra om vad som hände när det blev fel mellan er. Vänta inte utan prata om det direkt. Då kan det snabbt bli lagat igen. Och ni kan jobba vidare och släppa det jobbiga.

  • Femte steget- Knyt an till varandra- våga visa att du kan vara både sårbar och stark på jobbet. Stötta varandra när ni gör misstag, och ge uppskattande feedback när det bli rätt. Det är anknytning på jobbet.


– Johan Berger

Boka Johan Bergers föreläsning Relation och kommunikation på jobbet här.