Eva Linér

Jag är en person med lång erfarenhet av arbete med människor och organisationer och jag har ett djupt intresse för vad samspelet i grupper och organisationer gör med oss. Hos mig finns en stark övertygelse om sambandet mellan arbetsmiljö och produktivitet. Det ger mig drivkraft att inspirera och utbilda kring dessa frågor. Chefer är viktiga, ledarskapet är viktigt. De flesta chefer ser detta men har en tuff tillvaro i den egna rollen och kan behöva stöd med både verktyg och tankemodeller. Där vill jag bidra.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag föreläser, utbildar, handleder både chefer och medarbetare och ger stöd i projekt där man har som mål att utveckla arbetsmiljö och organisation.

Inom några särskilda ämnen?
Inom arbetsmiljöområdet förstås men också kring samtal och kommunikation. Jag har arbetat i många år med dessa frågor på olika sätt och i perioder har efterfrågan varit särskilt stor kring utbildning i kommunikation. Just nu finns det ett stort intresse för de organisatoriska och social frågorna på arbetsplatserna. För att hantera dem blir de traditionella verktygen för de formella samtal vi för på arbetsplatserna, som medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar, särskilt viktiga. Kan man använda dem på ett bra sätt så finns det stor potential att utveckla både organisation och arbetsmiljö.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Eftersom jag är socionom i grunden så arbetade jag från början med socialt arbetet men väldigt snabbt kom intresset för hur vi som individer påverkas och påverkar i de sociala sammanhang och organisationer vi arbetar. Uppvuxen i en arbetarstad som Landskrona hade jag tidigt en uppfattning om vad arbetet gör med oss. När jag insåg hur individer, processer och fysisk arbetsmiljö hänger ihop så var jag fast. Under nästan hela mitt arbetsliv har jag sedan arbetat med arbetsmiljörelaterade frågor. Det har varit i olika verksamheter och roller som företagshälsovård, interkonsult i en kommun, organisationskonsult med eget företag, lärare på universitetet, arbetsmiljöinspektör och med arbetsgivarfrågor. För mig har det känts lika viktigt och intressant hela tiden.

Välj bland expertens e-kurser och böcker