Eva Liljevall

Vem är du?
Jag jobbar som konsult med vård- och omsorgsverksamheter i hela landet. Min mission är att förmedla ett synsätt och erbjuda verktyg som håller ihop vardagen för att bidra till en bättre och gladare vardag för personal och kunder inom vård och omsorg för äldre och funktionshindrade.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Som konsult erbjuder jag både coachning och utbildningar.

Inom några särskilda ämnen?
Det centrala området är inom kundorienterad vård och omsorg där värdegrund, bemötande och ansvar står i fokus.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Med 30 års erfarenhet av arbete med äldre och funktionshindrade har jag hjälpt ett stort antal organisationer med att förbereda och införa ett kundorienterat arbetssätt där kvalitet och lönsamhet går hand i hand. Olika uppdragsgivare som jag har haft är politiker, ledningsgrupper, verksamhetschefer och vårdpersonal inom offentlig och privat sektor.

Välj bland expertens e-kurser och böcker