Eva Hemström

Eva Hemström är föreläsare och coach i kommunikation. I utbildningarna varvar Eva teorier med användbara verktyg och exempel tagna från deltagarnas vardag. Kommunicera mera bättre har varit Eva Hemströms ständiga mantra. Sedan 1999 har hon utbildat ledare, säljare och team i att kommunicera. Utbildningarna har varit individuellt och i grupp, hela tiden med en mix av teorier, verktyg och praktiska övningar. Och nu är det din tur att få fylla på din verktygslåda. Några av verktygen använder du kanske redan, några har du glömt bort och några är kanske helt nya för dig. Huvudsaken är att de hjälper dig på vägen att skapa ännu bättre möten med mening.
Mer information hittar du på www.viskommunikation.se

Välj bland expertens e-kurser och böcker