Erland Olsson

Erland Olsson är specialistsjuksköterska i psykiatri och egen företagare som tillhandahåller tjänst som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska samt kvalitetsutveckling i vården, till kommuner och privata vårdgivare såväl genom stöd och handledning som via digitala produkter.

Han har i en livslång gärning gått den långa vägen i vården och arbetat som städare, vårdbiträde, skötare, sjuksköterska, verksamhetschef och MAS. Därutöver har han varit ordförande i en socialnämnd och haft styrelseuppdrag hos flera vårdgivare.

Välj bland expertens e-kurser och böcker