Erik Amnå och Mikael Stigendal

Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Hans forskning har kretsat kring frågor om demokrati och medborgarskap, politisk socialisation och politiskt deltagande, ofta med ett ungdomsperspektiv.

Mikael Stigendal är professor i sociologi vid Malmö universitet. Hans huvudintresse är integration och segregation; frågan om hur samhället hänger ihop, och framför allt hur detta tar sig uttryck i städer.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Erik Amnå och Mikael Stigendal
    296 kr