2020-10-15 11:08
Karin Skarin

Det är nämligen ledningen som sitter på makten att lösa enhetschefens kaotiska vardag. Nähä, tänker några, det stämmer inte att enhetschefens vardag är kaotisk! Men jo, det gör det! Läs 5 anledningar till att enhetschefens vardag är kaotisk om du behöver övertygas eller övertyga någon i din närhet.

Läst klart? Bra! Det bästa vore naturligtvis att minska ner enheterna till en rimlig storlek rent relationsmässigt (färre medarbetare, brukare, anhöriga). Men om det inte går så finns andra delar att raskt ta tag i för ledningen:

1. Skapa stödfunktioner åt enhetschefen!

Tillskapa stödfunktioner, som har uttalade skyldigheter och mandat och som chefen kan delegera arbetsuppgifter till. Om en rektor har både en biträdande rektor och administrativt stöd PLUS arbetslagsledare och förstelärare så bör liknande organisatoriska förutsättningar tillskapas för chefer inom kommunal vård och omsorg. Minska pressen på chefen! Ge hen någon att kasta bollen till, någon som är anställd att ta emot!

2. Fungerar verkligen bemanningsprocessen?

Inför en ny och välfungerande bemanningsprocess, som ger medarbetarna heltidsanställning, låter chefen anställa tillräckligt många ordinarie och gör det möjligt för chefen att planera bemanningen i god tid istället för att bara hantera akuta situationer. Låt cheferna slippa rusa runt och ägna merparten av arbetstiden åt att jaga timvikarier i en underbemannad organisation!

Tips: Läs Heltid som norm!

3. Se över möteskulturen!

Minska ner antalet tillfällen att sitta tillsammans och briefa varandra om vad vi arbetar med (laget runt!), försäkra er om att enhetschefer inte behöver sitta i timmar och lyssna till någon som pratar om sådant som endast berör fem procent av dem på mötet och sist men inte minst – använd de digitala lösningar som redan finns till att ge och ta emot information. Sluta upp med att träffas fysiskt annat än när det krävs! Chefen har tillräckligt många relationer och sociala situationer att hantera IRL utan att vi behöver tillskapa ännu fler.

Vill du ha fler lösningar? Läs Överlevnadsguide för enhetschefer av Karin Skarin.