2019-10-07 10:58
Komlitt

När hörde du senast någon prata om tillitsfullt ledarskap? Tillitsbaserad styrning? Säkerligen alldeles nyss. Men vad behövs för att skapa tillit på arbetsplatsen? Empati om du frågar organisationskonsulten Anne-Christine Smith som sedan 80-talet coachat och hjälpt människor i organisationer att börja kommunicera med varandra på ett konstruktivt sätt. Under 90-talet började hon utbilda i giraffspråket, ett förhållningssätt som bland annat bygger på empati.

Giraffspråket är ett förhållningssätt som innebär att vi i vår interaktion med andra människor reflekterar och tar ansvar för våra känslor, behov och reaktioner. Kommunikationen bygger på ärlighet, öppenhet, respekt och empati. Egenskaper och beteenden som också bäddar för ett gott ledarskap, oavsett om du kallar det hållbart eller cirkulärt. Anne-Christine Smith har sedan 80-talet hjälpt människor i organisationer att bland annat skapa tillit till varandra. Under 90-talet tog hon in förhållningssättet giraffspråket som bygger på empati.

– Empati och tillit hänger tätt samman i alla mellanmänskliga relationer. Så som ledare får du ingen tillit från dina medarbetare om du inte är närvarande. Du måste lyssna och visa att du förstår vad dina medarbetare känner och upplever. Ur det skapas tillit.

Det är viktigt som ledare att stanna upp i dialogen med medarbetaren. Beskriv vad du hör och upplever på ett objektivt sätt. Som ledare kan du med saklighet bekräfta och hjälpa medarbetare att synliggöra sina behov. Men det är lika viktigt att du reflekterar över och tar hänsyn till dina behov.

– Vi är fortfarande väldigt dåliga på självempati och empati ute i organisationerna. Vi är stressade och hinner inte göra tid för oss själva eller andra. Hur ska du då hinna reflektera över dina och andras behov? När vi jagar prestationer och leveranser hinner vi inte prata klar med varandra. Det bäddar dessvärre för konflikter, särskilt mellan ledare och medarbetare menar Anne-Christine Smith.

Empatin mildrar konflikterna

Konflikter är ibland oundvikliga men är alltid komplexa, särskilt på arbetsplatsen. Det finns sätt att mildra dem när de uppstår. Du ska låta bli att gå till personangrepp och behålla fattningen om du är den som utsätts.

– Giraffspråket handlar bland annat om att reflektera först för att undvika en ryggradsreaktion. När du agerar ska det vara en medveten handling som tar hänsyn till hur du verkligen känner och att du förstår eller verkligen vill förstå den andra i konflikten säger Anne-Christine Smith.

Enligt Anne-Christine Smith är det absolut viktigaste i en konflikt att fokusera på var man befinner sig mentalt, alltså hur de olika parterna har uppfattat situationen. Vilka behov finns hos de som är inblandade? Då blir man lösningsorienterad och utgår från det man behöver i stället för att fastna i personangreppen.

– Ofta handlar konflikter om beteenden som går att förändra. Du irriterar dig antagligen på något din kollega gör, inte vad kollegan är. Det här är viktigt att komma ihåg eftersom det innebär ett förhållningsätt som gör konflikthanteringen empatisk.

Träna på att uttrycka dina behov

En grundsten i både giraffspråket och att bygga tillit är att kunna tala om sina behov. Det är än idag något som är svårt för många, även om yngre personer har lättare för det. Ofta uttrycker man en önskan i stället för ett behov. Till exempel kanske du vill att kollegorna säger God morgon till dig. Det är en önskan. Bakom den ligger det däremot ett behov av att bli sedd och känna sig välkommen som kan uppfyllas på fler sätt än att kollegorna säger God morgon.

– Jag har utbildat i giraffspråket sedan 90-talet och då var det riktigt svårt för människor att uttrycka sina behov. Särskilt för kvinnor! Den generationen fick inte tala om att de hade behov. Men jag märker fortfarande att många har svårt att sätta ord på sina behov.

Så tränar du upp ditt empatiska lyssnande

  • Lyssna, lyssna och lyssna!
  • Börja med att förstå de andra, sedan göra dig förstådd.
  • Lyssna klart! Du måste höra allt för att kunna förstå.
  • Följ tråden i samtalet och håll kvar den.
  • Var nyfiken på nya perspektiv och människorna i samtalet!

 


 

 Vill du läsa mer av Anne-Christine Smith? Här är hennes tidigare blogginlägg: Empatin viktig för tilliten och konflikthanteringen, En sammanfattning av Giraffspråket, Kommunikation – Din inre kompass. Vad är det vi kommunicerar och varför?, Lyft behoven i orostider, Konsten att utveckla ditt självledarskap och VUCA-världen tränger sig på.