Emma Grundström

Emma Grundström har genom sina erfarenheter i arbetet som undersköterska, sjuksköterska, distriktssköterska och FoU-ledare fått kunskaper om vad man som omvårdnadspersonal kan och vad man behöver kunna för att skapa god omvårdnad, där den enskilda individen är i centrum.

Genom att erbjuda ökad kunskap och metoder för omvårdnadsarbetet vill jag vara med och bidra till ökad kvalitet och vara ett stöd i arbetet att möta dagens- och framtidens utmaningar.

Välj bland expertens e-kurser och böcker