Elizabeth Flórez & Katrin Harrysson

Elizabeth Flórez (t.h) är utvecklare i genus- och normkritisk pedagogik och Katrin Harrysson är förskolechef, båda är förskollärare i grunden och verksamma i Malmö stad. Sedan våren 2013 har de haft ett nära samarbete där de har provat sig fram och skapat nya former för att implementera ett mer demokratiskt och inkluderande förhållningssätt gentemot barnen i förskolan.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Elizabeth Flórez & Katrin Harrysson
    296 kr