Skydd mot stress

Eva Linér

Chefer är viktiga, ledarskapet är viktigt. De flesta chefer ser detta men har en tuff tillvaro i den egna rollen och kan behöva stöd med både verktyg och tankemodeller. 


Rätt stöd minskar stressen

Olika stöd för balans mellan krav och kontroll är det bästa sättet att utveckla arbetsmiljön när det gäller stress. Så här berättar Eva Linér:

”Det går inte att nå mål utan att ha en bra arbetsmiljö. Att sätta mål är att värna om arbetsmiljön. Jag vill dela med mig av det här sättet att tänka, det är praktiskt och det går att göra något av, och jag ville formulera det på ett sätt som många kan få ta del av. När jag jobbade med företagshälsovård under 1980-talet kom jag i kontakt med de här tankarna om kontroll och stöd. Nu har jag utvecklat en modell som jag kallar Stödverktyget som går att använda i olika situationer i arbetslivet.”

Arbetsmiljöutbildning

 • Arbetsmiljöutbildning för chefer, en eller flera dagar efter behov och överenskommelse.
 • Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud samtidigt.
 • Arbetsmiljöutbildning i arbetslag där man på plats skapar rutiner och gör grundläggande riskbedömningar.
 • Arbetsmiljöutbildning för styrelser och nämnder.

 

ATP och andra möten

 • Vad behöver mötet innehålla för att stödja målet för verksamheten?
 • Hur ger man rätt stöd till medarbetarna för att man ska kunna nå målen för verksamheten?
 • Hur samtalar man om mål?
 • Uppföljning av mål på ett vardagligt sätt.
 • Teknik och metoder för goda möten.
 • Kontrakt för möten.

 

Utbildningsdag på er arbetsplats

Syftet är att ge kunskap och förståelse för arbetsmiljölagens intentioner och krav samt inspiration och modeller för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Utbildningen behandlar:

 • Grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Verktyg för undersökning och åtgärder.
 • Viktiga principer i arbetsmiljöarbetet.
 • Ansvar och roller.
 • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Stress och stöd på arbetsplatsen.

 

 peter.soderholm@komlitt.se