Doris Söderman & Monica Söderman

Vilka är ni?
Vi arbetar för att skapa en positiv förändring i de arbetssätt som finns inom vården. Södermanmodellen som är ett relationsinriktat arbetssätt, har just blivit registrerat som varumärke, och grundar sig bland annat på alla människors lika värde.

Föreläser ni, eller håller kurser och utbildningar?
Vi föreläser och hjälper även till att implementera arbetsmodeller inom vården.

Inom några särskilda ämnen?
Arbetsmodellen utgår ifrån ett salutogent synsätt som kallas relationsinriktat arbetssätt.

Vad har ni för bakgrund och hur kom ni dit ni är idag?
Vi har båda har arbetat inom vården i över 44 år. Här ser vi ett stort behov av att arbeta på ett relationsinriktat/personcentrerat arbetssätt (SödermanModellen) inom vård och omsorg, som innebär att se hela människan i sitt sammanhang.

Välj bland expertens e-kurser och böcker