Diskrimineringslagen - Handbok för chefer (upplaga 2)

Omdöme (0)
Lämna ett omdöme

Produktbeskrivning

Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att Diskrimineringslagen ställer höga krav – men vet bara inte hur du ska börja?

Detta är boken för dig! Boken förklarar vad lagen kräver, den hjälper dig som chef lägga upp arbetet på bästa sätt och den innehåller exempel och övningar som engagerar hela personalstyrkan i arbetet.

För det är ju inte bara så att det är viktigt att göra det lagen kräver. En välkomnande arbetsplats, en arbetsplats som förmår ta tillvara mångfaldiga kompetenser och vara inkluderande, presterar som regel bättre än motsatsen.

Läs mer

Fakta

Artnr: 1602
Streckkod: 9789172512153
Författare Lisa Andersson, Matilda Bergkvist, Frida Sandahl
Utgivningsår 2020
Format (mm) 170x240
Pärm Mjukband
Antal sidor 136

Innehållsförteckning

Diskrimineringslagen - handbok för chefer

Inledning
Introduktion till diskrimineringslagen
Lagens syfte
Definition av diskriminering
Var gäller diskrimineringsförbudet?
Vem skyddas?
Undantag från diskrimineringsförbudet
Arbetsgivarens ansvar vid trakasserier
Anmälan
Aktiva åtgärder
Arbetet med aktiva åtgärder
Process i fyra steg
Kontinuitet
Fokus
Undersök risker och hinder
Specifika områden för aktiva åtgärder
Arbetsförhållanden
Löner och anställningsvillkor
Rekrytering och befordran
Utbildning och kompetensutveckling
Föräldraskap
Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
Kopplingen mellan trakasserier och kränkande särbehandling
Riktlinjer och rutiner
Följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner
Plikt att utreda och vidta åtgärder
Jämn könsfördelning
Lönekartläggning
Förslag till arbetsgång
Sakliga argument för löneskillnader
Åtgärda osakliga löneskillnader
Dokumentera
Dokumentation och samverkan
Dokumentation
Detta ska dokumenteras
Samverkan
Diskrimineringsformer
Direkt diskriminering
Indirekt diskriminering
Bristande tillgänglighet
Trakasserier
Sexuella trakasserier
Instruktioner att diskriminera
Förbud mot repressalier
Diskrimineringsgrunder
Kön
Positiv särbehandling
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
Arbetsmaterial – metoder, övningar och checklistor
Gruppdiskussion
Nulägesanalys
Diskussionsfrågor
Case
Diskussionsmetoden 4 hörn
Checklistor:
Riktlinjer och rutiner för trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier
Dokumentation
Aktiva åtgärder
Ordlista
Bilaga: Diskrimineringslag (2008:567)

Smakprov

 

Omdömen

Testa kursen!

Mer kompetensutveckling från samma expert

Mer kompetensutveckling från samma kategori

  • Annika Staaf & Lina Corter
    389 kr
  • Monica Larsson & Lars G Larsson
    379 kr
  • 1 100 kr
  • Andra köpte även