30/9
Komlitt

Kapitel 4: Därför är din kompetensutveckling viktig

Kompetensutveckling i offentlig sektor kan vara svår att få till – många är beroende av välfärdstjänsterna och det finns begränsat spelrum i vardagen för annat än kärnverksamheten. Men din kompetensutveckling är viktig och måste prioriteras! Här är 4 argument för att du och din arbetsgivare ska avsätta tid och resurser till fortbildning.

1. Du framtidssäkrar kompetens i offentlig sektor

Din kompetensutveckling, oavsett om du är chef eller medarbetare, är en del av verksamhetens strategiska kompetensförsörjning. Den är en viktig pusselbit för att din arbetsplats ska ha kunna tillgodose sina kompetensbehov, både idag och på längre sikt, och möta olika utmaningar. Ja, att utveckla din kompetens – både i form av yrkeskompetens och förbättringskompetens – är faktiskt ett sätt för din arbetsgivare att främja effektivisering och innovation i verksamheten.

2. Du ökar din professionella handlingsförmåga

Kompetens handlar i grund och botten om handlingsförmåga; att ha en repertoar av kunskaper och att kunna omsätta dem i handling i lämpliga situationer. Kompetensutveckling och fortbildning i olika former bidrar alltså till att du ökar din handlingsförmåga och kan utföra ditt uppdrag på bästa möjliga sätt. Förutom att det känns bra i magen när du går till jobbet, bidrar det givetvis till en kvalitativ välfärd.

Peter Söderholm, vd på Komlitt, beskriver det så här:

– Välfärd handlar om att dagligen skapa en meningsfull tillvaro för de patienter, elever eller brukare som du möter. För att du ska kunna kunna tillgodose behoven hos personen framför dig krävs det att du dels är nyfiken och att du dels getts förutsättningar att förstå honom eller henne. Har personen svårt att uttrycka sig, så måste du kanske förstått en del om tydliggörande pedagogik. Brusar personen upp och blir arg så behöver du ha tagit till dig lite om lågaffektivt bemötande istället, och så vidare. Annars kan du inte göra det jobbet på bästa möjliga sätt – deras tillvaro är beroende av dina kompetenser och ditt professionella omdöme.

Kort och gott: din kompetensutveckling är viktig eftersom den underlättar ditt vardagliga arbete!

3. Du kommer trivas bättre på jobbet

Visste du att den som tar ansvar för sin kompetensutveckling känner sig mer nöjd med sin yrkesroll och trivs bättre på arbetsplatsen? Ja, om du känner att kan påverka din kompetensutveckling blir det roligare att genomföra den. Samtidigt blir det enklare att reflektera över vilken kompetens du faktiskt har och vad du behöver lära dig mer av. Du blir engagerad i din yrkesroll och motiverad att lösa problem och utmaningar i din och verksamhetens vardag.

Det här är så klart inte bara en vinst för dig, utan också för din arbetsgivare som ökar sina chanser att få behålla dig och din kompetens! Så se till att ni tar fram en gemensam plan för din kompetensutveckling. Din chef kan säkerställa verksamhetens kompetensförsörjning, samtidigt som dina insikter och intressen får möjlighet att utvecklas.

4. Du ökar din attraktion på arbetsmarknaden

Behov och efterfrågan på arbetsmarknaden förändras snabbt. Kompetens är inte statiskt; det som behövs idag är kanske inte relevant imorgon. Under din karriär behöver du därför kontinuerligt lära dig mer och fortbilda dig inom olika områden.

Det är kanske extra viktigt för dig som vill byta jobb, men det hjälper även dig som trivs på din arbetsplats. Ökad kompetens kan motivera en löneförhöjning eller kanske utökat ansvar och att du flyttar dig uppåt i verksamheten? Oavsett scenario är din kompetensutveckling viktig.

Texten ovan är del 4 av 9 i Komlitts kompetensguide för välfärden. Förra kapitlet gav en introduktion till kompetensutveckling i offentlig sektor och nästa del går djupare in på hur du planerar din egen kompetensutveckling.