2021-09-29 14:40
Komlitt

Äntligen! En kurs om digital litteracitet för dig som vill hitta ditt eget sätt att dra nytta av digital teknik inom vård och omsorg. Eller varför inte låta dina medarbetare gå den? Jessica Arvidsson är experten bakom kursen – och här är hennes svar på en hel del frågor om just e-kursen, digital litteracitet och vem som ska spana in e-kursen.

Hur känns det att ha tagit fram en e-kurs om digital litteracitet?

– Det känns riktigt bra för jag vet att det är ett användbart perspektiv när det kommer till verksamhetsutveckling av vård och omsorg i en digital tid. Den digitala utvecklingen kommer inte att bidra till ökad kvalitet och välfärd utan att ta avstamp i reella behov och involvera människors attityd till, medvetenhet om och förmåga att befinna sig i en alltmer digital tillvaro. Kursen bidrar till att rikta ljuset mot detta och ger konkreta förslag på hur man genom övningar och arbetssätt kan arbeta med verksamhetsutveckling som utgår från behov - inte från befintlig teknik.

Har du några råd till den som vill låta medarbetarna gå kursen?

​– Mitt råd är så klart att låta dem göra det. Men bara om man som chef eller ledare verkligen vill involvera medarbetarna i verksamhetsutvecklingen. Genom att involvera fler, visa tillit och bli (ännu) bättre på att erkänna varandras olika förmågor tror jag att utvecklingen av såväl kvaliteten som arbetsmiljön och utnyttjandet av den digitala tekniken kan få sig en rejäl skjuts framåt. Detta är inte en kurs för den chef eller ledare som vet bäst själv och helst ser att medarbetarna tyst följer och lyder.

Vem tycker du ska spana in kursen extra mycket?

– Du som är enhetschef ska spana in kursen för att få stöd i arbetet med att utveckla verksamheten med hjälp av medarbetarnas förmågor och den digitala teknikens möjligheter.

– Du som är undersköterska, vårdbiträde, stödpedagog eller personlig assistent ska spana in kursen för att få kraft, energi och inspiration att verka för en digital utveckling som utgår från din expertis och från behoven hos de du ger stöd och hjälp.

– Du som är avdelningschef, verksamhetschef, förvaltningschef eller utvecklingsledare i en vård- och omsorgsverksamhet ska spana in kursen om du vill leda och utveckla tillitsbaserade verksamheter i en digital tid - och inte bara prata om det.