2016-12-21 15:11
Jan Marklund & Stefan Arbratt

2016 var för oss på KCNC ett roligt och intensivt år med boksläpp, seminarier och utbildningar. Vi träffade många engagerade deltagare! De berättelser som vi fick ta del av stärker oss i tron att vi är med och gör skillnad för att socialsekreteraren, läraren och enhetschefen (SLE) ska orka med sitt uppdrag. Människor från dessa yrkesgrupper berättade för oss om hur detaljstyrningen och den administrativa bördan är så stor att de emellanåt knappt kan ägna sig åt sitt kärnuppdrag.

Borde det inte istället handla om att öka det självständiga verksamhetsansvaret hos dem och skapa bättre förutsättningar att fokusera på kärnuppdraget?

Ett av de värsta skräckexemplen är från hemtjänsten där man på många ställen styr med minutbasis vilka insatser som undersköterskan ska göra hemma hos den äldre, men där inte undersköterskan eller den äldre alla gånger upplever att det ger den bästa servicen. Varför inte istället utgå från den äldres behov just den dagen? Då skulle man i stället kunna åstadkomma mer trygghet och omsorg.

Hur kunde det bli så här?
Vi tror att det kommer av en trygghetslängtan och ett kontrollbehov. Kanske också en felaktig uppfattning om att man högst upp i organisationen (nästan) alltid vet bäst hur jobbet ska göras i stället för att fråga SLE och utgå från att de är experterna. Visst är det viktigt att följa upp och mäta så att skattebetalarna ser att pengarna går till rätt saker. Men istället för ännu en mätning skulle man kunna fråga SLE vad de behöver veta för att kunna verksamhetsutveckla.

Tekniska system köps ofta in för att verksamheten ska bli ”bättre”. För har vi verkligen koll? Har vi verkligen mätt allt som går att mäta? Ibland känns det som kommuner i mångt och mycket används som ren försöksverksamhet för företagen som säljer dessa och som spelar an på rädslan av att kommunen inte har kontroll på varje kommatecken.

Fokus för SLE borde vara att:
- Socialsekreteraren är klienterna så nära som möjligt och inte fastnar framför skärmen. Detta är en stor anledning till jobb-bytar-karusellen inom socialtjänsten.

- Läraren undervisar istället för att dokumentera och skriva ännu en individuell utvecklingsplan eller åtgärdsprogram.

- Chef har ett verksamhetsnära ledarskap. Ett ledarskap som nås genom att bygga relationer och därigenom skapa ett förtroende.

Hur svårt kan det vara?

Jan Marklund & Stefan Arbratt