2019-01-15 11:00
Komlitt

Det finns inte en väg, utan många olika vägar, som leder till den goda affären vid offentlig upphandling. Idag handlar alltför många diskussioner om upphandlingar om vad reglerna säger och för lite om vad som leder till en bra affär och till att seriösa leverantörer gynnas. Därför skrev Hans Lind och John Sandblad Vägar till den goda affären – Upphandling är mer än LOU. Förvisso behövs juridik och konkurrens, men också gammaldags handelskultur och samverkan. Fel fokus kan bli mycket dyrt för vårt samhälle och gynna fel typ av företag.

Tanken med boken är att stimulera läsaren att tänka på nya vägar som kan leda till den goda affären, och det behöver inte vara de vägar som beskrivs i boken. Författarnas ambition är främst att stimulera till nytänkande och aktiva val. Därför fokuserar Vägar till den goda affären – Upphandling är mer än LOU på möjligheterna i upphandlingshantverket.

För alla som arbetar med eller berörs av upphandling

Boken är relevant för alla som arbetar med eller berörs av upphandling. Även om den har sin utgångspunkt i offentlig upphandling kan den kan vara av intresse även för dig som arbetar inom den privata sektorn. Kraven vid offentlig upphandling har tvingat fram ett strukturerat arbetssätt och genomarbetade metoder som också kan användas vid andra upphandlingar.

I boken kombineras Hans Linds djupa teoretiska kunskap med John Sandblads gedigna praktiska erfarenhet i hopp om att tillföra något till debatten om hur den offentliga verksamheten kan utvecklas genom att utnyttja det verktyg som finns i upphandling. Allt för att ge skattebetalarna valuta för pengarna men också för att bidra till att seriösa företag kan utvecklas.

Uthållig kunskap bygger på reflektion. Förhoppningen är därför att boken kommer att användas för utbildningar till yrkesverksamma eller studerande på olika nivåer. Både för upphandlare och för alla de som arbetar i de verksamheter som berörs av resultatet från upphandlingar.

Hans Lind har varit verksam i forskningsvärlden i många år och har en bred kompetens och erfarenhet. Av vikt för Vägar till den goda affären – Upphandling är mer än LOU är särskilt hans intresse för vad som krävs för att marknader ska fungera och vilka lärdomar som kan dras från den nationalekonomiska kontraktsteorin.

John Sandblad har arbetat i den offentliga tekniska sektorn både som anställd förvaltningschef och som konsult åt främst kommuner och kommunala bolag, men har också arbetat med att stödja lokala entreprenörer i Stockholm. Som konsult är John van vid att arbeta inom gränsområdet mellan utveckling av upphandling, verksamheter, organisationer och personalkompetens.