2019-09-03 10:32
Kerstin Asker Palmer

Definiera sekundär traumatisering

Forskare är överens om att sekundär traumatisering är en term som beskriver de kumulativa omvälvande effekterna som kommer av att arbeta med människor som upplevt trauma. Det finns skillnader jämfört med relaterade begrepp. Begreppet sekundär traumatisering, som används i min bok, innefattar en aktiverad biologisk-psykologisk-neurologisk traumarespons samt en förändrad världsbild. Tillsammans med empatitrötthet och en komplicerad arbetssituation kan sekundär traumatisering leda till utbrändhet, om tillståndet inte identifieras och hanteras.

Medberoende

Alla har ett eget utgångsläge inför vad vi efter hand utsätts för i yrkeslivet. Vi kan ha beteende- eller tankemönster som främjar medberoende, vare sig vi är medvetna om det eller ej. Om mönstret är att vara medberoende så är det naturligt att vi är mer fokuserade på den andra personen i interaktionen än på oss själva. Därmed är det också logiskt att det faller sig något naturligare att bli påverkad av sekundär traumatisering. Men begreppen är på intet vis identiska.

Samvetsstress

Att inte ha följt sitt samvete och gjort det man ansåg vara rätt kan leda till inre konflikter. Individer kan erfara ett djupt ifrågasättande av sig själva, sin identitet och sin egen värdegrund. Trots att man vet att det inte varit möjligt eller ens önskvärt enligt uppdraget från arbetsplatsen, kan den inre konflikten på grund av oro och ångest lamslå individen.

Medkänsloutmattning, medkänslotrötthet, empatitrötthet

Medkänsloutmattning, medkänslotrötthet eller empatitrötthet är uttryck för en gradvis förlust av empati i olika stadier av trötthet. Det inbegriper oro och ångest samt tvivel på den egna förmågan att behålla empatin. Man har uttömt empatin för sig själv och andra, och det upplevs inte vara möjligt att fylla på den. Empatitrötthet kan leda till utbrändhet.

Det går inte mer, jag kan inte mer, min empati är slut, jag bryr mig inte
längre. (Socialsekreterare, 37 år)

Utmattning, utbrändhet

Utbrändhet kan uppstå för alla som arbetar långsiktigt i ett krävande jobb där det finns otillräckligt stöd och där arbetsbelastningen är ohanterbar eller där personen saknar den utbildning som krävs för att göra jobbet effektivt. Otaliga forskningsresultat stödjer detta. I detta tillstånd kan man kollapsa fysiskt, man kan ha svårt att koncentrera sig, att tänka klart, att fokusera sina tankar och att tänka på komplicerade koncept. Dessutom känner man ofta att man har problem med att engagera sig känslomässigt i sin familj och sina vänner. Det är inte ovanligt att utmattning och utbrändhet leder till sjukfrånvaro. Sekundärt trauma kan medverka till utbrändhet.

Skillnaden mellan stress och sekundär traumatisering

Stress

 

Sekundärtrauma

 

Sömnlös på grund av arbetsbelastning

 

Sömnlöshet på grund av mardrömmar om en klient som man arbetar med

 

Sjukskrivning på grund av arbetsbelastning

 

Sjukskriver sig eftersom "det inte gör någon skillnad vad jag gör" och "Problemet är för stort för mig att påverka."

 

Oro för deadlines

 

Oro för ångest för offrets säkerhet

 

 

Sekundärt trauma eller ställföreträdande trauma?

Ställföreträdande traumatisering är översatt från engelskans Vicarious Traumatization och hänvisar till de förändringar som uppstår i de yrkesverksammas syn på sig själva, andra och omvärlden till följd av exponering för klienternas grafiska och traumatiska berättelser och livsupplevelser. Laurie Anne Pearlman
definierar detta som

[…] en förändringsprocess vilken är följden av empatiskt
engagemang för människor som överlevt trauma. Det
kan påverka den yrkesverksammas självkänsla, syn på
världen, egna psyke, affekttolerans, mellanmänskliga
relationer och minnets bildsystem. Det handlar varken
om tillräcklighet hos terapeuten eller uselhet med
ursprung från klienten.
(Pearlman 1995).

Det utmanar min tro på en personlig nivå. Det är svårt att behålla den
övergripande bilden av att det fortfarande finns hopp, trots att alla
dessa verkligen hemska saker händer människor. (Psykolog, 58 år)

Jag använder begreppet sekundär traumatisering både om ställföreträdande och sekundär traumatisering, och det är baserat på att i DSM-5:s diagnoskriterier (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) av PTSD ingår numera en förändrad världsbild. Sekundär traumatisering används alltså som ett klusternamn för att belysa ställföreträdande och sekundär traumatisering. Sekundär traumatisering är dessutom det begrepp som är mest använt i den svenska litteraturen.

Samlingsbegreppet kommer inte att innefatta utbrändhet, medkänslotrötthet, empatitrötthet eller samvetsstress som har sina egna definitioner och är distinkta. Begreppet är också skilt från diagnosen PTSD. Bland annat eftersom det utlösande traumat oftast varit oväntat för den som drabbats av PTSD. En yrkesutövare är förberedd på trauma, men inte alltid på de enorma hemskheter som det innebär. Så här skriver barnet till en psykiatriker som arbetade med förföljda judar under andra världskriget:

När jag börjar skolan går pappa ännu med cyankalium
insytt i rockkragen. Han är psykiatriker och vet för
mycket om andras hemligheter. Bara så kan jag förstå
den existentiella chocken. Fasa utan mening – som
plötsligt gäller som normaltillstånd. Något går i kras,
han låter det ske.
(Utdrag ur Maciej Zarembas Huset med de två tornen 2018)

 

Kerstin Asker Palmer är legitimerad psykoterapeut som undervisar om och behandlar sekundärtrauma och PTSD. Hon är också författaren till boken Trauma smittar! – Allt du behöver veta om sekundärtraumatisering. I bloggen har hon tidigare skrivit "Vad är sekundärtraumatisering?"