21/2
Komlitt

Det är dags för vårens medarbetarsamtal vilket kan vara ett av de viktigaste samtalen i verksamheten. För utan medarbetare finns inte verksamheten. Under medarbetarsamtalet skapar ni en gemensam bild av verksamheten och hitta det som medarbetaren brinner för. Tips: Medarbetarsamtalet kan ge en god bild av vilken kompetensutveckling som individen och gruppen behöver!

Men att delta eller hålla i medarbetarsamtal kan kännas svårt. Många förknippar det med utvärdering och obehag medan andra ser det som ett gyllene tillfälle för utveckling. För att se till att medarbetarsamtalet blir så givande som möjligt behöver både chef och medarbetare förbereda sig.

Att hålla i ett medarbetarsamtal

Om du är chef och ska hålla i ett antal medarbetarsamtal är det viktigt att du bestämmer dig för medarbetarsamtalets struktur. Det kanske finns ett färdigt underlag i din organisation? Gå då igenom det och ta ställning till om alla delar är relevanta för just dig och dina medarbetare. Fundera igenom syftet och hur ni på bästa sätt samtalar om det. Se till att dina medarbetare vet hur de ska förbereda sig inför ert samtal!

Fundera sedan över detta:

• Vilka arbetsuppgifter, ansvarsområden och resultat har medarbetaren? Har medarbetaren fått fler uppgifter och mer ansvar?
• Vilka utmaningar står er verksamhet inför? Stäm av så att du och medarbetaren har samma bild.
• Kan utmaningarna påverka medarbetarens arbetsuppgifter?
• Hur påverkar verksamhetsmålen medarbetaren och arbetsgruppen?
• Vad har medarbetaren för möjligheter på längre sikt? Är rollen rätt?
• Medarbetarens behov av kompetensutveckling, hur ser det ut?
• Hur fungerar det sociala mellan medarbetaren, kollegorna och dig som chef?

Att delta i ett medarbetarsamtal

Det kan vara nervöst att delta i ett medarbetarsamtal men kom ihåg att det inte handlar om att du ska ställas till svar. Medarbetarsamtalet handlar om att du och din chef tillsammans ska komma på vad du behöver för att utvecklas, trivas och bidra till verksamheten! När du blir inbjuden till ert medarbetarsamtal går du igenom underlaget du ska ha fått av din chef. Annars ber du om det. Gå sedan igenom underlaget och ta ställning till frågorna.

Bra saker att fundera på:

• Har dina arbetsuppgifter förändrats? På vilket sätt?
• Fungerar rutinerna bra? Om inte, vad behöver förbättras?
• Vilken kompetens har du som inte används – och som du vill använda?
• Vad vill du lära dig mer av?
• Hur vill du utvecklas i din yrkesroll? Vilken kompetensutveckling behöver du för att göra det?
• Vilken återkoppling vill du ge din chef?

Ett medarbetarsamtal är ett unikt tillfälle att stämma av bilden av verksamheten: från struktur till rutiner till mål. Se till att det blir så bra som möjligt, och låt medarbetaren gå stärkt från det. För engagemanget är det som driver utvecklingen framåt. Och du, tänk på att det som kommer upp under medarbetarsamtalet kan du använda i ditt lönesamtal!