2020-10-29 16:32
Anders Källström

Det är alldeles uppenbart att Coronapandemin påskyndar digitaliseringen. Det mesta som nu inträffar i detta avseende skulle ha skett ändå, men kommer nu att hända snabbare än vad vi anade för ett bara ett halvår sedan.

Det finns många exempel:

Ju mer produktionen styrs av digital teknik, desto mindre har den påverkats av pandemin. Det talar för att vi skall fortsätta att bygga ett samhälle där datorerna sköter så mycket teknik som möjligt och där datorerna, i sin tur, övervakas av uppkopplade människor.

Handeln kommer aldrig mer att bli sig lik. Vi handlar på nätet och får varorna hemlevererade. Amazon som nu etablerar sig i Sverige har ambitionen att göra detta på bara några timmar. Internethandeln förändrar stadsbilden. Butikslokalerna står allt oftare tomma. Staden får ett helt annat markplansperspektiv där dörrar till lokaler som inte längre används förblir igenbommade.

Webbmötena har fått sitt definitiva genombrott. De som drog sig för sådana, så sent som i vintras, har inte längre något val. Webbtekniken kommer nu snabbt att förfinas så att de störningar som onekligen drabbar dessa möten kan läggas till historien och så att teknik och funktioner bli allt mer förfinade.

Infrastrukturen påverkas. Människor reser totalt sett mindre. Bilar sprider inte Corona och är inom några år både eldrivna och därmed rena. Dessutom är de snart förarlösa. Tesla har under sommaren meddelat att man snart kan erbjuda helt autonoma fordon. När ingen längre kör bil och alla istället åker med kan vi använda förflyttningarna till annat. Dessutom ökar säkerheten drastiskt.

En allt större del av sjukvården bedrivs i hemmen. Teknik placeras i hemmet, kopplas upp mot sjukhusens datorer och övervakar patienterna samtidigt som de är hemma. Det frigör sjukhusen till de patienter som är svårast sjuka. Digitaliseringen har goda möjligheter att vända trenden med allt större sjukvårdskostnader. Detta kommer att glädja både patienter, vårt hårt prövade sjukvårdspersonal och regionernas ekonomichefer.

En liknande utveckling kommer att erbjudas skolan. Barnen lär sig allt mer själva med hjälp av datorerna och överraskar om och om igen både lärare och föräldrar med sina självförvärvade kunskaper. Lärarna kan fokusera på den del av undervisningen som kräver mänsklig undervisning och på de elever som behöver särskilt stöd.

Administration är ofta väldefinierad och därmed förhållandevis lätt att datorisera. Redovisning, skatteadministration, löneberäkningar och mycket annat sköts redan till en betydande del av datorerna idag och kommer att digitaliseras ytterligare för att så småningom bli i det närmaste helt automatiserade.

Exemplen kan bli hur många som helst. Digitaliseringen får, likt ringarna på vattnet, konsekvenser att längre bort från själva datorn. Det är hög tid att intressera sig för dem:

Är det dags att bygga större och luftigare bostäder för att underlätta hemarbete? Är det dags att bygga fler samlingslokaler i våra bostadsområden så att hemarbetande människor kan träffa varandra efter jobbet?

Är det dags att hitta en ny utformning av våra arbetsplatser så att de fokuserar på de allt färre mötena snarare än ensamarbete?

Är det dags att ifrågasätta när och i så fall hur vi förflyttar oss om bara några år och vilken infrastruktur som vi då skall satsa på?

Är det dags att ifrågasätta våra kunskaper? Vad skall vi kunna när datorn är vår både slav, kollega och herre?

Hur skall demokratin fungera när medborgarna inte längre vänder sig till ett politiskt parti eller en intresseorganisation och istället manifesterar sig via #-tags?

Vi har mycket att prata om och vi har inte tid att vänta.

Anders Källström
Ekon dr och författare till Du i en smartare värld – så påverkas vi av digitaliseringen


 

Vill du läsa fler blogginlägg av Anders Källström?