2022-12-28 09:57
Komlitt & Birgitta Harberg

En vanlig fallgrop när du coachar, särskilt i socialt arbete, är att leverera lösningar och mål som inte ligger i linje med klientens varför. I coaching är det klientens vad och hur som är målet. Det kräver att du som coachar kan ta två steg bakåt och möta din klient utan att dra in dina egna åsikter och värderingar. Hur gör du det?

Birgitta Harberg, interimchef och coach, delar med sig av ett exempel på hur du kan välja väg i ett coachande samtal. Där resultatet blir det bästa för klienten, även ur ditt uppdrags perspektiv. Men vägen dit är sällan den du förväntar dig. Nu över till Birgittas berättelse!

Ett coachande exempel ur verkligheten

Du blir den bästa coachen om du går in i mötet med din klient helt neutral och värderingsfri där ditt enda mål är att hjälpa din klient att hitta svaret på vad hen behöver förändra, hur hen skall göra det och sedan få det gjort.

För en tid sedan mötte en av mina socialsekreterare en person som åter hade blivit omhändertagen av polis på grund av hög berusning. Som rutinen är inom socialtjänsten skickades ett brev hem med information om kommunens och regionens hjälpinsatser för personer som har problem med alkohol eller droger. Personen ringde upp socialsekreteraren och det slutade med att personen träffade socialsekreteraren och mig på kontoret.

Personen var upprörd över socialtjänstens brev efter att personen varit ute på lite fest och min engagerade socialsekreterare, med all välvilja, hade informerat om alkoholens negativa påverkan och vilken hjälp som socialsekreteraren tänkte kunde vara bra för klienten. Klinten själv gjorde klart för oss att hen inte hade några problem med vare sig alkohol eller droger. Klienten hade däremot problem med socialtjänsten.

Vid detta tillfälle fanns det som jag såg det två vägar att gå. Jag kunde gå in och prata om alkoholens skadliga effekter och samhällets roll att kontakta hen för att erbjuda hjälp. Den andra möjligheten var att prata om hens bekymmer med att socialtjänsten kontaktar hen efter att han blivit omhändertagen av polis. Jag valde det senare alternativet.

Därefter frågade jag klienten för att säkert veta att det var ett bekymmer att socialtjänsten kontaktade hen. Personen svarade med ett klockrent ja på frågan. Efter det frågade jag om hen själv hade funderat på om det fanns något annat sätt hen kunde festa på för att inte bli omhändertagen av polis vilket i sig leder till att socialtjänsten kontaktar hen. Efter lite utforskande i hittade klienten sina svar på den frågan.

Hen fick även i tanken testa hur dessa nya sätt skulle vara och hur tillförlitliga de skulle vara. Vi avslutade mötet och hen gick med lätta steg ut. Min socialsekreterare såg däremot förvirrat på mig och berättade att hon först hade tänkt att jag ”helt hade tappat det”. Alkohol i den mängd som klienten drack var skadligt. Genom samtalet hade hon tyst lyssnat och sett hur klientens svar på att inte bli kontaktad av socialtjänsten innehöll att hen inte skulle dricka alkohol i den omfattning som hen gjorde, att det var i specifika situationer och med vissa personer hen överkonsumerade alkohol. Klienten själv önskade något annat.

Genom att följa individer i att hitta sina egna mål (vad), svaren på sina egna förändringar (hur) och sedan få förändringen genomförd ger effektiva resultat.

Birgitta HarbergOm Birgitta Harberg

Som person är Birgitta engagerad, nyfiken och driven i allt hon tar sig för. Hon bor tillsammans med sin man i Stenungsund i ett hus där man från fönstren kan blicka ut över Hakefjordens turkosblåa vatten. Om Birgitta inte arbetar eller är med sin familj eller vänner hittar du Birgitta träningsklädd i närmsta crossfitbox, simhall eller yogastudio.

Birgitta berättar:

Som dotter till två lärare (en var politisk aktiv) som alltid värnat om och tagit ställning för de som inte har samma möjligheter som andra var valet till att arbeta med människor inom det sociala fältet inte långt. Efter att ha arbetat inom de flesta områden inom socialt arbete blev jag chef inom kommunal verksamhet. Efter några år tog jag steget att på ett friare sätt arbeta med mitt samhällsengagemang. Idag driver jag Familjehemspodden med min vän och kollega Monia Sunesson. I arbetslivet arbetar jag som interimschef, med förändringsledning och coaching av individer och grupper. I möte med och i samarbete med Linda Suslin Spiess har jag nu även fått möjlighet att skriva Coaching i socialt arbete där vi förmedlar kunskaper som åren inom fältet har gett oss.