Kreativitet i kommunalt ledarskap

Claes JarlviNy som chef i kommunal verksamhet 

(Inspirationsföreläsning)

Ledarskap i en kommunal miljö – en utmaning för både politiker och tjänstemän.

Förmågan att leda andra och att känna sig själv

Utveckling av hållbart ledarskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta Peter