Christine Gustafsson m.fl

Christine Gustafsson är leg. sjuksköterska, med.dr och docent på Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Christine är också kvalitets- och utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Forskningsintressen finns inom omsorg för personer (vuxna och äldre) som har intellektuell funktionsnedsättning, vård och omsorg för äldre och hälso- och välfärdsteknik.

Carl-Mikael Feldt, Anders Lindström och Karin Liljegren har lång erfarenhet av arbete inom omsorg av personer som har intellektuell funktionsnedsättning och autism. De har länge varit verksamma som pedagogiska verksamhetsutvecklare inom vårdoch omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Karin och Anders är de som skapat PFA. De har alla tre specialistkunskaper om PFA, autism, intellektuell funktionsnedsättning, handledning och verksamhetsutveckling inom LSS-verksamhet. Alla tre har också lång erfarenhet av att vara utbildare vid utbildningscenter Autism i Sunne.

Välj bland expertens e-kurser och böcker