Christine Gustafsson, Anders Lindström & Karin Löw

Karin Löwenborg och Anders Lindström har båda mångårig erfarenhet av arbete inom omsorg av personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och autism. De är pedagogiska verksamhetsutvecklare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

De har specialistkunskaper om PFA, autism, intellektuell funktionsnedsättning, handledning och verksamhetsutveckling inom LSS verksamhet.

Christine Gustafsson är leg. sjuksköterska och med. dr och universitetslektor på akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Forskningsintressen finns inom omsorg för personer som har intellektuell funktionsnedsättning, äldrevård och hälso- och välfärdsteknik.

Välj bland expertens e-kurser och böcker