Christina Obert & Josefin Södergård

Vem är du Christina Obert?
Jag är socionom och författare med många års erfarenhet av offentlig sektor. Under lång tid har jag arbetat med utvecklings- och kvalitetsfrågor både i förvaltning och i bolag och har även varit chef på olika nivåer. Tillsammans med Josefin Södergård genomför jag även uppdrag i chefsrekrytering.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Sedan 1999 har haft jag konsultuppdrag med utgångspunkt från min metod Fokusgrupp. Metoden bygger på en tydlig struktur, säkrad delaktighet och träffsäkra resultat. Jag har genomfört flera hundra Fokusgrupper för olika syften och för olika typer av verksamheter.

Inom några särskilda ämnen?
Jag har utbildat flera personer i metoden fokusgrupper som beskrivs i boken Håller din verksamhet måttet?

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag har mycket lång erfarenhet av eget chefskap både på operativ och strategisk nivå, är socionom och STP-certifierad testanvändare. Jag har även hög kompetens och mångårig erfarenhet i att rekrytera chefer på olika nivåer, särskilt inom den offentliga sektorn.

 

Josefin SödergårdVem är Josefin Södergård?
Hon är leg. psykolog och har arbetat med ledarskap, organisationsutveckling och kompetensfrågor sedan 2005. Varje organisation har sina unika förutsättningar och kultur, vilket har direkt bäring på ledarskapet. Med erfarenhet från både offentlig och privat sektor bidrar Josefin med ett helhetsperspektiv på chefsfrågorna i både teori och praktik.

Välj bland expertens e-kurser och böcker