Christina Grape & Jan B Svensson

Christina Grape är jur. kand i botten och arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning. Hon är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms. Sedan 2011 är Christina auktoriserad skatterådgivare.

Jan B. Svensson har närmare 35 års erfarenhet av inkomstbeskattning och momsfrågor från arbete vid Skatteförvaltning, Riksskatteverket, Kommunförbundet, PwC och numera det egna bolaget JMS Skattekonsulter AB.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Christina Grape & Jan B Svensson
    417 kr