Hem » Vård & omsorg

Vård & omsorg

 • Demenssjukas sexliv på boendet och hur man kan förhålla sig till det. Det fi...
  236 kr
 • Vem gör vad i rehabiliterings-processen? Hur ser arbetsgivarens rehabiliterin...
  223 kr
 • Bengt Elmén, som är socionom med cp-skada sedan födseln, skriver på ett perso...
  226 kr
 • Vem är egentligen berättigad till stöd och service enligt LSS? Och hur kommer...
  226 kr
 • Externt bemötande mellan anställd och kund. Spelkategorier:- Empati och resp...
  1 540 kr
 • Internt bemötande mellan arbetskamrater. Spelkategorier:- Samspel mell...
  1 540 kr
 • Internt bemötande mellan chef och anställd och mellan chefer. Spelkategorier...
  1 540 kr
 • Möt den krassa verkligheten på insidan av Skånes universitetssjukhus Vart ha...
  123 kr
 • Bläddra i foldern!
  0 kr
 • I boken får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver...
  189 kr
 • Ledarskap och chefsroller inom stöd och omsorg. En konkret och lättläst ledar...
  226 kr
 • Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens s...
  236 kr
 • Hur är livet som förälder till en vuxen med kognitiv funktionsnedsättning? De...
  226 kr
 • Komlitt vårkatalog 2018 kan du beställa kostnadsfritt eller läsa som smakprov.
  0 kr
 • En positiv skildring av en lag som lätt kan kännas allvarlig, med konkreta ex...
  257 kr
 • Människor med funktionshinder har en laglig rätt till ett liv som andra. I la...
  370 kr
 • En större meningsfullhet bland de boende och en personal som upplever mindre ...
  236 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. H...
  205 kr
 • Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling - lär mer och öka chan...
  205 kr
 • Hur kan lean som filosofi och ledstjärna bidra till ökad kvalitet för såväl v...
  205 kr
 • Enkla verktyg för att få vardagen att fungera. Delaktighet, bemötande och vär...
  360 kr
 • Med detta bok- och kalenderpaket kan du förankra värdegrunden i dig och dina ...
  308 kr
 • Hur ser lean ut som ledningsfilosofi? Och hur kan arbetet med lean bedrivas i...
  360 kr
 • Hur vi kan skapa en bättre samverkan och ett bättre bemötande inom LSS. Två v...
  350 kr
 • Om att planera vardagen och eliminera de "döda sysslorna" på ett boende. Resu...
  236 kr
 • Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Den här boken...
  278 kr
 • Reflektioner till kaffet vänder sig till oss människor som arbetar med männis...
  169 kr
 • Bemötande är ett centralt begrepp i bedömningen av kvaliteten i stöd och serv...
  169 kr
 • Verklighetsnära berättelser och förslag på konkreta åtgärder som skapar bättr...
  257 kr
 • Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från...
  229 kr
 • Arbetsboken är utvecklad för personal som arbetar direkt i utförarverksamhete...
  149 kr
 • Det ser ut som en lärobok i radiologi, och det är det givetvis också – men eg...
  618 kr
 • Det finns många samtal inom vård och omsorg. Samtal kan vara till exempel inf...
  200 kr
 • Anna berättar om hur kloka insatser, och ett delvis nytt bemötande, kom att f...
  257 kr
 • Jan Blomström lyfter på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och ka...
  227 kr
 • En inspirationsbok för äldreomsorgen om varför man är på jobbet. En kompetens...
  227 kr